Switches | Interruptores de Presión
Asignación
Rango de Ajuste (mBars)[mbar]
LGW-A1 LGW-A2 LGW-A4 LGW-C2 LGW-C3 GW-A6 GGW-A4 GW-A3
LGW-A2P LGW-A4Y KS-C2 GW-A5
Diferencial de
Presión (mBar)
1.5 0.3 – 1.5 0.20 0.18 0.07 –
0.30
3 0.4 – 3 0.35 0.30 0.30 0.20 0.12 –
0.40
0.30
3 0.7 – 3 0.7
5 0.3 – 5 0.25
6 0.7 – 6 0.30
10 1 – 10 0.50 0.50 0.50 0.40 0.20-0.60 0.50 1
10 2 – 10 1
30 3 – 30 0.80 0.80
50 2.5 – 50 1 1 1 1 2.50
50 5 – 50 2.5
100 20 – 100 8
150 5 – 150 5
150 30 – 150 3 3 3
500 100 – 500 15
2000 400 – 2000
6000 1000 – 6000

Capacidades Aprobación Norma UL/UR
Asignación
Rango de Ajuste (In W.C)[In.
W.C]
GAO-A4 GMH-A4 GAO-A2 GMH-A2 AA-A2-4 AA-C2 AA-A1
GML-A4 GML-A2 AA-A2-6
Diferencial de
Presión (CA)
-1 0.80 – 0.60 0.18 0.18
-2 0.16 – 1.20 0.12 0.12 0.20 0.12 0.12 0.14
-3 0.40 – 4 0.20 0.20 0.20 0.16 0.20
-4 1 – 20 flama flama 0.40
-5 2 – 20 0.40 0.40 0.40
-6 12 – 60 1.20 flama 1.20 flama 1.20
-8 40 – 200 4 flama 4 flama

Blog de Noticias