FRG: Regulador de relación y gobernador a cero (USA/CDN)

FRI: Regulador de presión para DMV

FRM Regulador de presión media DN 65 – DN 80

FRM Regulador de presión media DN 25 – DN 50

FRM-NOC Regulador de presión media

FRNG: Regulador de presión compensada/ a cero

FRS: Regulador de presión de gas

FRM Regulador de presión media DN 25 – DN 50

FRS: Regulador de presión de los equipos a gas (USA/CDN)

FRSBV Válvula de purga de seguridad

SAV